© ΑΛΣΤΕ Ε.Π.Ε.  2017 Web Design by Akisbar Η εταιρεία μας με την άρτια οργάνωση και την πλήρη στελέχωσή της, παρέχει προς τους πελάτες της υψηλού επιπέδου και ευρέως φάσματος υπηρεσίες. Οι βασικότερες από αυτές είναι : Κατασκευή και ανακατασκευή κατοικιών (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, μεζονέτες, πολυτελείς κατοικίες, εξοχικές κατοικίες, ξενοδοχεία). Κατασκευή και ανακατασκευή επαγγελματικών χώρων γραφείων και καταστημάτων. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων και πάσης φύσεως ειδικών κτιρίων. Κατασκευή Δημοσίων Έργων (Οικοδομικών, Ηλεκτρομηχανολογικών, Οδοποιίας κλπ.) Πλήρης Μελέτη για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας και διεκπεραίωση στις τοπικές Αρχές  (πολεοδομία κ.λ.π.). Μελέτες πάσης φύσεως (Αρχιτεκτονικές, Στατικές, Ηλεκτρομηχανολογικές, Περιβαλλοντολογικές, Πυρασφαλείας, Οικονομοτεχνικές κλπ.) καθώς και παροχή τεχνικών οδηγιών. Επίβλεψη έργων Διοίκηση έργων (Construction Management) Διαχείριση έργων (project management) Ανάληψη έργων με το σύστημα “Μελέτη - Κατασκευή” Αγοραπωλησίες  ακινήτων  (οικοπέδων, κατοικιών, ξενοδοχείων). Συμβουλές για την καλύτερη αξιοποίηση οικοπέδων και ακινήτων. Φωτοβολταϊκά Πάρκα  (Πλήρης μελέτη σκοπιμότητας, διεκπεραίωση φακέλλου, κατασκευή ή/και συμμετοχή στο project).   Παρεχόμενες υπηρεσίες